• инвеститор: частен
  • местоположение: Боровец
  • площ на парцела: 924 м2
  • застроена площ: 261 м2
  • РЗП: 1885 м2
  • проектиране: 05.2016 – 01.2017
  • строителство: 2017 – 2021