• Инвеститор: Частен
  • Местоположение: с. Говедарци
  • Застроена площ: 305.30 м2
  • РЗП: 1112.74 м2
  • Проектиране: 2008 г.
  • Строителство: 2009 г.