• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Бели Искър
  • застроена площ: 139,46 м2
  • РЗП: 295,13 м2
  • проектиране: 12.2006 – 02.2007
  • строителство: 2007 – 2008