• инвеститор: Blackseavillas Net Ltd.

                www.blackseavillas.net

  • местоположение: в.з. Белите скали
  • площ на парцела: 695 м2
  • застроена площ: 180 м2
  • РЗП: 422 м2
  • проектиране: 02.2019 – 07.2019
  • строителство: 2020 – 2023