• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Лозен
  • площ на парцела: 877 м2
  • застроена площ: 152 м2
  • РЗП: 445 м2
  • проектиране: 11.2014 – 02.2015
  • строителство: 2015 – 2016