• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Горни Окол
  • площ на парцела: 888 м2
  • застроена площ: 260 м2
  • РЗП: 260 м2
  • проектиране: 05.2021 – 10.2022