• инвеститор: частен
  • местоположение: гр. Самоков
  • площ на парцела: 686 м2
  • застроена площ: 99 м2
  • РЗП: 248 м2
  • проектиране: 02.2021 – 07.2021
  • строителство: 2022 – 2024