• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Радуил
  • площ на парцела: 426 м2
  • застроена площ: 96 м2
  • РЗП: 194 м2
  • проектиране: 02.2021 – 04.2021